Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody
 
     
     
  Bata conference  
 
 
     

 

 

  Volba jazyka  
 
 
     
  REFERÁTY V SEKCÍCH:  S E K C E  1  
  Podnikatelský a sociální systém Tomáše Bati
Garant sekce: Ing. Zdeněk Rybka, CSc. - Klub ABŠ, Doc. Vnislav Nováček, CSc. - FaME UTB Zlín
 
     

 

  REFERÁTY V SEKCÍCH:  S E K C E  2  
  Baťa a moderní řízení
Garant sekce: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.
 
     

 

  REFERÁTY V SEKCÍCH:  S E K C E  3  
  Lidé, znalosti a etika v podnikání
Garant sekce: PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
 
     

 

  REFERÁTY V SEKCÍCH:  S E K C E  4  
  Nová ekonomika
Garant sekce: Prof. Ing. M. Zelený, Ph.D.
 
     

 

  REFERÁTY V SEKCÍCH:  S E K C E  5  
  Podnikání jako součást životní filozofie
Garant sekce: Ing. Olga Girstlová; Prof. Ing. Ján Porvazník, Ph.D.
 
     

 

  PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ  
  Univerzita Tomáše Bati, Academia centrum, Aula
17. května 2001
 • Rektor Univerzity Tomáše Bati Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
  Zahájení konference
 • Vystoupení Tomáše Bati
 • Vystoupení hejtmana krajského úřadu Zlín Františka Slavíka
 • PhDr. Zdeněk Dostál - primátor města Zlína
  Zlín - Baťovo město
 • Ing. Olga Girstlová - GiTy, a.s., prezidentka konference
  Současný český podnikatel
 • Jan Pivečka
  Baťa - život plný bot
 • Prof. Myron Tribus - Fremont, Kalifornia USA
  Podnikatelský a sociální systém Tomáše Bati
 • Prof. Ing. Milan Zelený, Ph.D. - Fordham University New York, USA
  Organismus Baťových podniků:
  Organismus a životaschopná organizace
 • Prof. Ing. František Trnka, CSc. - děkan FaME UTB Zlín
  Tomáš Baťa a dnešek
  Česká škola řízení